STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR. 149 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA